slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
1 2 3
PROMOCJA TRWA
JESZCZE TYLKO 2 TYGODNIE
   
Przetargi lokali mieszkaniowych
Radom, dnia 18-01-2017r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIESZKANIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gołębiów II" im. Ignacego Paderewskiego w Radomiu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 6 m. 12 o powierzchni użytkowej 71,37 m2 (3 pokoje + kuchnia + łazienka, WC) bez pomieszczenia przynależnego zlokalizowany w pierwszej klatce na czwartym piętrze (piątej kondygnacji) w budynku mieszkalnym wielolokalowym, pięciokondygnacyjnym.
Cenę wywoławczą stanowi wartość rynkowa lokalu mieszkalnego określona w operacie szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 164 000 zł.

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wynosi 8 200 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni mieszczącej się w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest potwierdzona wpłata wadium na konto Spółdzielni nr 37 1020 4317 0000 5402 0231 0829.

Przetarg zostanie prowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem przetargu na zbycie i ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych, z którym można się zapoznać w sekretariacie Spółdzielni codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł.

Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu.

Osoby zainteresowane oglądaniem lokalu proszone są o kontakt z administracją spółdzielni w celu indywidualnego ustalenia terminu pod numerem 48 383-07-43, 48 383-07-44 w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Przedmiotowe mieszkanie jest wolne od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Wobec przedmiotowego mieszkania zostało wszczęte postępowanie o wymeldowanie.


 


 


 


 
 


 


Radom, dnia 26.08.2015 roku
 Ogłoszenie o sprzedaży mieszkania Ogłoszenie o sprzedaży mieszkania
 
 
 

 


Radom, dnia 26.08.2014 roku

SPRZEDAŻ MIESZKANIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gołębiów – II” w Radomiu ogłasza pierwszy, nieograniczony przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 39 usytuowanego na V – tej kondygnacji budynku 5-cio kondygnacyjnego, wielolokalowego przy ul. Paderewskiego 9 w Radomiu, składającego się z 2-ch pokoi, kuchni, łazienki i w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 50,99 m2.

Cenę wywoławczą stanowi wartość rynkowa lokalu mieszkalnego określona w operacie szacunkowym, sporzadzonym przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 111.670,- zł.

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej i wynosi 5.585,- zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółdzielni mieszczącej się w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na konto Spółdzielni w PKO BP nr 37 1020 4317 0000 5402 0231 0829, potwierdzonej wyciągiem z konta Spółdzielni o wpływie środków przed rozpoczęciem przetargu.

Przetarg będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni „Regulaminem przetargu na zbycie i ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych”, z którym można się zapoznać na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce akty prawne – regulaminy lub w sekretariacie Spółdzielni w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.

Kwota postąpienia wynosi 500,- zł.

Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu

Osoby zainteresowane oglądaniem lokalu proszone są o kontakt z administracją Spółdzielni (tel. 48 383 07 43 lub 48 383 07 44 w dni robocze w godz. 8.00 do 14.00) celem ustalenia terminu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


 


 

Radom, dnia 26.08.2014 roku

 
SPRZEDAŻ MIESZKANIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gołębiów – II” w Radomiu ogłasza pierwszy, nieograniczony przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego na II – giej kondygnacji budynku 5-cio kondygnacyjnego, wielolokalowego przy ul. Hallera 15 w Radomiu, składającego się z 3-ch pokoi, kuchni, łazienki i w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 63,86 m2.  
 
Cenę wywoławczą stanowi wartość rynkowa lokalu mieszkalnego określona w operacie szacunkowym, sporzadzonym przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 147. 520,- zł.

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej i wynosi 7.376,- zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółdzielni mieszczącej się w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9.

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na konto Spółdzielni w PKO BP nr 37 1020 4317 0000 5402 0231 0829, potwierdzonej wyciągiem z konta Spółdzielni o wpływie środków przed rozpoczęciem przetargu.

Przetarg będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni „Regulaminem przetargu na zbycie i ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych”, z którym można się zapoznać na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce akty prawne – regulaminy lub w sekretariacie Spółdzielni w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.

Kwota postąpienia wynosi 500,- zł.

Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu.

Osoby zainteresowane oglądaniem lokalu proszone są o kontakt z administracją Spółdzielni (tel. 48 383 07 43 lub 48 383 07 44 w dni robocze w godz. 8.00 do 14.00) celem ustalenia terminu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 


 

Radom, dnia 21.03.2014 roku
 Ogłoszenie o sprzedaży mieszkania Ogłoszenie o sprzedaży mieszkania

 


Radom, dnia 14.03.2014 roku
 Ogłoszenie o sprzedaży mieszkania Ogłoszenie o sprzedaży mieszkania

 


 

Radom, dnia 27.11.2013 roku


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIESZKANIA


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gołębiów II" im. Ignacego Paderewskiego w Radomiu ogłasza pierwszy  przetarg  ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Piwnika 1  m 65 o powierzchni użytkowej 65,48 m (3 pokoje + kuchnia + łazienka + w.c.), usytuowanym na IV piętrze w budynku 5-cio kondygnacyjnym.


Cenę wywoławczą stanowi wartość rynkowa mieszkania, określona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi:
  • 137.500 zł w przetargu nieograniczonym
  • wadium – 6.875 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni mieszczącej się w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9.


Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest potwierdzona wpłata wadium na konto Spółdzielni nr 37 1020 4317 0000 5402 0231 0829.


Przetarg zostanie prowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem przetargu na zbycie i ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych, z którym można się zapoznać w sekretariacie Spółdzielni codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.


Kwotę  postąpienia ustala się w wysokości 500 zł.


Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu.


Osoby zainteresowane oglądaniem lokalu proszone są o kontakt z administracją spółdzielni w celu indywidualnego ustalenia terminu pod numerem 48 383-07-43, 48 38307-44 w dni robocze  w godz. od 7:00 do 15:00.

Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  przetargu  bez  podania  przyczyny.
Radom, dnia 05.11.2013 roku

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIESZKANIA

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gołębiów II’ im. Ignacego Paderewskiego w Radomiu ogłasza drugi przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 9 m 11 o powierzchni użytkowej 64,26 m2 (3 pokoje + kuchnia + łazienka + w.c.), usytuowanym na parterze w budynku 5 - cio kondygnacyjnym.

Cena wywoławczą wynosi:

·        145.000 zł w przetargu nieograniczonym

·    wadium 7.250 zł 


P
rzetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2013 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni mieszczącej się w Radomiu przy ul. Paderewskiego 9.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie odpowiedniej kwoty wadium do dnia 18 listopada 2013 roku na konto Spółdzielni nr:

37 1020 4317 0000 5402 0231 0829.

Przetarg zostanie prowadzony zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni Regulaminem przetargu na zbycie i ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych, z którym można się zapoznać w sekretariacie Spółdzielni codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Kwotę postąpienia ustala się w wysokości 500 zł.

Kupujący nabywa lokal w stanie technicznym z dnia przetargu.

Osoby zainteresowane oglądaniem lokalu proszone są o kontakt z administracją spółdzielni w celu indywidualnego ustalenia terminu pod numerem 48 383-07-43, 48 383-07-44 w dni robocze  w godz. od 7:00 do 15:00.

Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  przetargu  bez  podania  przyczyny.