slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
1 2 3
PROMOCJA TRWA
JESZCZE TYLKO 2 TYGODNIE
   
Uchwały RN
Uchwały Rady Nadzorczej 2018 rok

  Uchwała RN 20/2018 W sprawie Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  Uchwała RN 21/2018 W sprawie Wyboru Zatępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  Uchwała RN 22/2018 W sprawie Wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej.
  Uchwała RN 23/2018 W sprawie Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.
  Uchwała RN 24/2018 W sprawie Wyboru Przewodniczącego Komisji GZM.
  Uchwała RN 25/2018 W sprawie Uchylenia Uchwały.
  Uchwała RN 26/2018 W sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczania mediów 2018r.
  Uchwała RN 27/2018 W sprawie zatwierdzenia regulaminu Tworzenia i Wykorzystania Funduszu Remontowego 2018r.
  Uchwała RN 28/2018 W sprawie zatwierdzenia regulaminu Pisemnego Przetargu Ofert 2018r.
  Uchwała RN 29/2018 W sprawie zatwierdzenia regulaminu Zlecania Robót i Usług 2018r.
  Uchwała RN 30/2018 W sprawie zatwierdzenia regulaminu Najmu Lokali Użytkowych.
  Uchwała RN 31/2018 W sprawie zatwierdzenia regulaminu Na Zbycie i Ustanowienie Prawa do Odrębnej Własności.
  Uchwała RN 32/2018 W sprawie Wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą  PROXIMA INFORMATYKA.
     

Uchwały Rady Nadzorczej 2014 rok.

  Uchwała RN
1/2014
W sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2014r.
  Uchwała RN
2/2014
W sprawie wykluczenia z członkostwa
  Uchwała RN 3/2014 W sprawie wykluczenia z członkostwa
  Uchwała RN 4/2014 W sprawie wykluczenia z członkostwa
  Uchwała RN 5/2014 W sprawie przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
  Uchwała RN 6/2014 W sprawie przyznania premii kwartalnej dla Wiceprezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
  Uchwała RN 7/2014 W sprawie wykluczenia z członkowstwa
  Uchwała RN 8/2014 W sprawie zatwierdzenia korekty planu remontów na 2014r.
  Uchwała RN 9/2014 W sprawie wyrazenia zgody na obciazenia nieruchomości
  Uchwała RN 10/2014 W sprawie zaopiniowania kwestii umorzenia przedawnionych naleznosci z lokali uzytkowych Spółdzielni
  Uchwała RN 11/2014 W sprawie zaopiniowania kwestii umorzenia przedawnionych nalezności z lokali mieszkalnych Spółdzielni
  Uchwała RN 12/2014 W sprawie wyrazenia zgody na wyksięgowanie z naliczeń lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych nieaktywnych (RSM)
     
 

Uchwały Rady Nadzorczej 2013 rok.

  Uchwała RN 1/2013 W sprawie przyznania podwyżki wynagrodzenia dla Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
  Uchwała RN 2/2013 W sprawie przyznania podwyżki wynagrodzenia dla Wiceprezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
  Uchwała RN 3/2013 W sprawie przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
  Uchwała RN 4/2013 W sprawie przyznania premii kwartalnej dla Wiceprezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
Uchwała RN 5/2013 W sprawie zatwierdzenia planu Komisji GZM
Uchwała RN 6/2013 W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Uchwała RN 7/2013 W sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2013r.
  Uchwała RN 8/2013 W sprawie wykluczenia z członkowstwa
  Uchwała RN 9/2013 W sprawie wykluczenia z członkowstwa
  Uchwała RN 10/2013 W sprawie wykluczenia z członkowstwa
  Uchwała RN 11/2013 W sprawie wykluczenia z członkowstwa
  Uchwała RN 12/2013 W sprawie wykluczenia z członkowstwa
Uchwała RN 13/2013 W sprawie przyjęcia "Regulaminu Zlecania Dostaw i Usług" 
Uchwała RN 14/2013 W sprawie zmiany stawki eksploatacyjnej
  Uchwała RN 15/2013 W sprawie przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
  Uchwała RN 16/2013 W sprawie przyznania premii kwartalnej dla Wiceprezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
Uchwała RN 17/2013 W sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II" do przystąpienia do ugody sądowej z RSM
  Uchwała RN 18/2013 W sprawie przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
  Uchwała RN 19/2013 W sprawie przyznania premii kwartalnej dla Wiceprezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
Uchwała RN 20/2013 W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Uchwała RN 21/2013 W sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu regulaminu "Zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
Uchwała RN 22/2013 W sprawie pokrycia niedoborów zużycia ciepłej wody (ccw) za lata 2011-2012
Uchwała RN 23/2013 W sprawie renegocjacji umów z firmą Techem
  Uchwała RN 24/2013 W sprawie przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
  Uchwała RN 25/2013 W sprawie przyznania premii kwartalnej dla Wiceprezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Gołębiów II"
Uchwała RN 26/2013 W sprawie wysokości zaliczki na pokrycie kosztów dostawy co
Uchwała RN 27/2013 W sprawie wysokości zaliczki na pokrycie kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby ccw
Uchwała RN 28/2013 W sprawie wprowadzenia miesięcznego rozliczenia zaliczkowego na ciepłą i zimną wodę
Uchwała RN 29/2013 W sprawie wprowadzenia dodatkowej, ujednoliconej opłaty abonamentowej za odczyt wodomierzy drogą radiową
Uchwała RN 30/2013 W sprawie rozliczania wpłat dokonywanych na konto Spółdzielni
 

Uchwały Rady Nadzorczej 2012 rok.

  Uchwała RN 1/2012 W sprawie odwołania Pani Ewy Boruch z pełnionej fukcji Przewodniczącej RN
Uchwała RN 2/2012 W sprawie odwołania Pani Anny Kobiałki z pełnionej fukcji Sekretarza RN
Uchwała RN 3/2012 W sprawie organizacji konkursu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
Uchwała RN 4/2012 W sprawie wyboru Przewodniczącego RN
Uchwała RN 5/2012 W sprawie wyboru Sekretarza RN
Uchwała RN 6/2012 W sprawie anulowania uchwały nr 79/2011 z dnia 08.12.2011r.
Uchwała RN 7/2012 W sprawie przyjęcia rezygnacji z fukcji Przewodniczącego RN
Uchwała RN 8/2012 W sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego RN
Uchwała RN 9/2012 W sprawie uchylenia uchwały RN nr 3/2012 o organizację konkursu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
Uchwała RN 10/2012 W sprawie powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
Uchwała RN 11/2012 W sprawie odwołania Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Janusza Wolaka
Uchwała RN 12/2012 W sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu 
Uchwała RN 13/2012 W sprawie ustnej rezygnacji Anrolda Marcina Pyrgiel z funkcji Prezesa Zarządu 
Uchwała RN 14/2012 W sprawie określenia sposobu wyboru Członków Zarządu
Uchwała RN 15/2012 W sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu - Członka Zarządu Pana Janusza Wolaka
Uchwała RN 16/2012 W sprawie odwołania z fukcji Prezesa Zarządu Pana Adama Tarasia
Uchwała RN 17/2012 W sprawie powołania na funkcję Prezesa Zarządu Pana Karola Sońtę
Uchwała RN 18/2012 W sprawie powołania na funkcję Wiceprezesa Zarządu Pana Pawła Tomaszewskiego 
Uchwała RN 19/2012 W sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej
Uchwała RN 20/2012 W sprawie wysłania ofert w sprawie lustracji 
Uchwała RN 21/2012 W sprawie wysłania ofert w sprawie zbadania sprawozdania finansowego za 2011 rok 
Uchwała RN 22/2012 W sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
Uchwała RN 23/2012 W sprawie uchylenia uchwały Zarządu w sprawie świadczeń urlopowych
Uchwała RN 24/2012 W sprawie przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji planu remontów na drugie półrocze 2012r.