slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
1 2 3
PROMOCJA TRWA
JESZCZE TYLKO 2 TYGODNIE
   
Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu 2013 rok

  Uchwała 1/2013 W sprawie zmiany właściciela spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
  Uchwała 2/2013 W sprawie zmian właściciela prawa odrębnej własności do mieszkania
  Uchwała 3/2013 W sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa
  Uchwała 4/2013 W sprawie przyjęcia w poczet członków
  Uchwała 5/2013 W sprawie przyznania limitu kilometrów
  Uchwała 6/2013 W sprawie zdjęcia opłat dla lokali mieszkalnych
  Uchwała 7/2013 W sprawie rezygnacji z członkostwa
  Uchwała 8/2013 W sprawie zmiany właściciela prawa odrębnej własności do mieszkania
  Uchwała 9/2013 W sprawie zmiany właściciela prawa odrębnej własności do mieszkania
  Uchwała 10/2013 W sprawie rezygnacji z członkostwa
  Uchwała 11/2013 W sprawie przyjęcia w poczet członków
  Uchwała 12/2013 W sprawie zmiany właściciela spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
  Uchwała 13/2013 W sprawie ustanowienia nowej miesięcznej stawki na pokrycie kosztów wywozu nieczystości komunalnych
  Uchwała 14/2013 W sprawie uregulowania tytułu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
  Uchwała 15/2013 W sprawie uregulowania tytułu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
  Uchwała 16/2013 W sprawie utworzenia Składnicy Akt
  Uchwała 17/2013 W sprawie przyjęcia do obrotu prawnego jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt, instrukcja kancelaryjna
  Uchwała 18/2013 W sprawie zmiany właściciela spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
  Uchwała 19/2013 W sprawie przyjęcia w poczet członków
  Uchwała 20/2013 W sprawie rezygnacji z członkostwa
  Uchwała 21/2013 W sprawie przyjęcia w poczet członków
  Uchwała 22/2013 W sprawie zmiany właściciela prawa odrębnej własności do mieszkania
  Uchwała 23/2013 W sprawie rezygnacji z członkostwa
  Uchwała 24/2013 W sprawie zdjęcia opłat dla lokali mieszkalnych
  Uchwała 25/2013 W sprawie rozdysponowania zysku z działalności dodatkowej za 2008r.
  Uchwała 26/2013 W sprawie poinformowania mieszkańców o zmianach w opłatach czynszowych z związku z tzw. "podatkiem śmieciowym"
  Uchwała 27/2013 W sprawie zwrotu kosztów za wymianę stolarki okiennej
  Uchwała 28/2013 W sprawie uregulowania tytułu prawnego spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania
  Uchwała 29/2013 W sprawie zwołania na dzień 15.06.2013r. Walnego Zgromadzenia
  Uchwała 30/2013 W sprawie przyjęcia w poczet członków
  Uchwała 31/2013 W sprawie zmiany stawki eksploatacyjnej
  Uchwała 32/2013 W sprawie powołania komisji przetargowej
  Uchwała 33/2013 W sprawie zmiany właściciela prawa odrębnej własności do mieszkania
  Uchwała 34/2013 W sprawie przyjęcia w poczet członków
  Uchwała 35/2013 W sprawie zmiany właściciela spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
  Uchwała 36/2013 W sprawie zwrotu kosztów za wymianę stolarki okiennej
  Uchwała 37/2013 W sprawie przyznania limitu kilometrów
  Uchwała 38/2013 W sprawie dofinansowania do szkieł korekcyjnych
  Uchwała 39/2013 W sprawie przedłuzenia terminu spłaty zobowiązań wynikających z rozliczenia mediów
  Uchwała 40/2013 W sprawie zmiany właściciela spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
  Uchwała 41/2013 W sprawie przyjęcia w poczet członków
  Uchwała 42/2013 W sprawie rezygnacji z członkostwa
  Uchwała 43/2013 W sprawie przyjęcia w poczet członków
  Uchwała 44/2013 W sprawie uregulowania tytułu prawnego spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania
  Uchwała 45/2013 W sprawie rezygnacji z członkostwa
  Uchwała 46/2013 W sprawie dofinansowania szkieł korekcyjnych
  Uchwała 47/2013 W sprawie zwrotu kosztów za wymianę stolatki okiennej
  Uchwała 48/2013 W sprawie pobierania opłat za kserokopie
  Uchwała 49/2013 W sprawie spłaty zadłuzenia kredytowego na lokalu mieszkalnym
  Uchwała 50/2013 W sprawie zmiany właściciela spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
  Uchwała 51/2013 W sprawie zmiany właściciela spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
  Uchwała 52/2013 W sprawie rezygnacji z członkostwa
  Uchwała 53/2013 W sprawie dofinansowania do szkieł korekcyjnych
  Uchwała 54/2013 W sprawie rezygnacji z członkostwa
  Uchwała 55/2013 W sprawie sprawie zadłuzenia kredytowego na lokalu
  Uchwała 56/2013 W sprawie zwrotu kosztów za wymianę stolarki okiennej
  Uchwała 57/2013 W sprawie zwrotu kosztów za wymianę stolarki okiennej
  Uchwała 58/2013 W sprawie zmiany właściciela prawa odrębnej własności do mieszkania
  Uchwała 59/2013 W sprawie rezygnacji z członkostwa
  Uchwała 60/2013 W sprawie pokrycia kosztów montu wodomierzy
  Uchwała 61/2013 W sprawie rezygnacji z członkostwa
  Uchwała 62/2013 W sprawie zmiany właściciela spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
  Uchwała 63/2013 W sprawie zmiany właściciela spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
  Uchwała 64/2013 W sprawie opłaty za dokumentację na termomodernizację osiedla
  Uchwała 65/2013 W sprawie przedłużenia terminu zapłaty za lokal
  Uchwała 66/2013 W sprawie bonifikaty za przerwę w dostawie ccw dla budynków przy ul. Paderewskiego 2,4,6,8,10
  Uchwała 67/2013 W sprawie naliczenia ryczałtowego za zw i ccw dla lokali nieopomiarowanych wodomierzami radiowymi
  Uchwała 68/2013 W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
  Uchwała 69/2013 W sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania przetargowego  na termomodernizację
  Uchwała 70/2013 W sprawie zwrotu kosztów za wymianę stolarki okiennej
  Uchwała 71/2013 W sprawie wysokości zaliczki na pokrycie kosztów dostawy co
  Uchwała 72/2013 W sprawie wysokości zaliczki na pokrycie kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby ccw
  Uchwała 73/2013 W sprawie wprowadzenia miesięcznego rozliczenia
  Uchwała 74/2013 W sprawie wprowadzenia dodatkowej, ujednoliconej opłaty abonamentowej za odczyt wodomierzy drogą radiową
  Uchwała 75/2013 W sprawie rozliczenia wpłat dokonywanych na konto Spółdzielni
  Uchwała 76/2013 W sprawie przedłuzenia terminu zapłaty za lokal nr 1 przy ul. Piwnika 5