Zmiana numerów telefonów na Całodobowe Pogotowie Techniczne