Postępowanie z odpadami w czasie pandemii COVID-19