Zaskakująca podwyżka ciepła !!!!

Szanowni Mieszkańcy z przykrością powiadamiamy Państwa o kolejnej podwyżce za
ciepło, którą serwuje nam Spółka RADPEC, która to od 01.07.2021r. wprowadza
podwyższone taryfy za ciepło co przełoży się na wzrost zaliczek za centralne ogrzewanie
i ciepłą wodę. O wysokości wzrostu zaliczek za co i cw po ich zatwierdzeniu i uchwaleniu
przez Radę Nadzorczą zostaniecie Państwo poinformowani indywidualnymi pismami
w miesiącu lipcu.


Poniżej prezentujemy pismo jakie otrzymaliśmy od Spółki RADPEC w sprawie podwyżki za
dostawę energii cieplnej.