Kolejna niezależna od Spółdzielni podwyżka !!!

Szanowni Mieszkańcy


W związku z DECYZJĄ WA.RZT.70.104.202/5 z dnia 18.06.2021r. którą to Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło na wniosek Wodociągów Miejskich w Radomiu, taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie między innymi Gminy Miasta Radom, informujemy Państwa, że jest to podwyżka niezależna od Spółdzielni, która to wchodzi w życie od dnia 22 lipca 2021r. Powyższa decyzja będzie miała niebagatelny wpływ na wysokość ceny wody a tym samym na wysokość zaliczek, które uiszczacie Państwo do spółdzielni, tak więc po podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą w sprawie zatwierdzenia nowych stawek, otrzymacie Państwo nowe zaliczki za wodę.
Jeszcze raz pragniemy podkreślić, iż Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu na wysokość podwyżek oraz termin ich wprowadzenia.

Poniżej udostępniamy Państwu ogłoszenie Wodociągów Miejskich w Radomiu z nową taryfą.