Zaproszenie do składania ofert na najem lokalu użytkowego