Zmiana stawek za odbiór odpadów komunalnych

Informujemy Wszystkich Państwa o zmianie stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Szczegóły i informacje w poniższym pliku.