Zmiana taryfy za ciepło

Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy Państwa o kolejnej podwyżce opłat od Spółki RADPEC, która to od 28.07.2022r. wprowadza podwyższone taryfy za ciepło co przełoży się na wzrost zaliczek za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

O wysokości wzrostu zaliczek za C.O. i C.W. po ich zatwierdzeniu i uchwaleniu
przez Radę Nadzorczą zostaniecie Państwo poinformowani indywidualnymi pismami.

Poniżej prezentujemy tabelę z nowymi taryfami mediów a także pismo przewodnie otrzymane od dostawcy.


Pismo przewodnie wraz z wyjaśnieniem przyczyn podwyżki kosztów.