Zmiana cen – RADPEC

Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy Państwa o kolejnej podwyżce opłat od Spółki RADPEC, która to od 01.07.2024r. wprowadza podwyższone taryfy za ciepło co przełoży się na wzrost zaliczek za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

O wysokości wzrostu zaliczek za C.O. i C.W. po ich zatwierdzeniu i uchwaleniu
przez Radę Nadzorczą zostaniecie Państwo poinformowani indywidualnymi pismami.

Poniżej prezentujemy pismo przewodnie otrzymane od dostawcy.