Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”:

Monika JanickaPrzewodnicząca
Paweł NogackiZastępca Przewodniczącej
Witold StobienieckiSekretarz
Wojciech Pietrasikczłonek
Marzena Stępieńczłonek
Krzysztof Cieślakczłonek
Edward Latosekczłonek
Halina Wydraczłonek zastępca

Skład Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”:

Wojciech PietrasikPrzewodniczący
Paweł NogackiZastępca
Edward Latosekczłonek

Skład Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II”:

Marzena StępieńPrzewodnicząca
Krzysztof CieślakZastępca
Witold Stobienieckiczłonek

Dyżury Rady Nadzorczej w 2023r.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 16:00 – 17:00