Statut

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II zatwierdzony uchwałą WZ nr 10/2019 z dnia 2019-06-14, zarejestrowany postanowieniem KRS z dnia 2019-07-08.