Walne Zgromadzenie


Walne Zgromadzenie Członków SMG II odbyło się w dniu 26.05.2023r.


Regulamin WZ

Strona KRS z możliwością przeglądania sprawozdań