Zarząd

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” stanowią:

Hubert Kaczmarski – Prezes Zarządu 

Małgorzata Fituch – Pełnomocnik Zarządu


Terminarz dyżurów Zarządu w 2022r.

Godziny dyżurów 15:00 – 17:00