Spółdzielnia

Spółdzielnia Mieszkaniowa Gołębiów II im. Ignacego Paderewskiego w Radomiu powstała w oparciu o uchwałę Zebranie Przedstawicieli nr 10/2008 z dnia 07.06.2008r. dotyczącą wydzielenia osiedla Gołębiów II z zasobów RSM. Mocą tej uchwały, Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Józefa Grzecznarowskiego uległa podziałowi w ten sposób, że z jej wydzielonej części – Osiedla Gołębiów II została utworzona nowa spółdzielnia mieszkaniowa pod nazwą Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gołębiów II”.

Zebranie Przedstawicieli ustaliło również dzień podziału Spółdzielni na 31.12.2007r.

W ślad za powyższą uchwałą, na dzień 09 lipca 2008r. zostało zwołane Zebranie Przedstawicieli Członków Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przechodzących do nowo powstałej spółdzielni, które to między innymi przyjęło pełną nazwę dla nowej spółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gołębiów II” Im. Ignacego Paderewskiego.

Zarząd w dniu 29 lipca 2008r. złożył w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru wniosek o rejestrację Spółdzielni.

W dniu 06 stycznia 2009r. Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o rejestracji Spółdzielni i nowo powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gołębiów II” im. Ignacego Paderewskiego w Radomiu została wpisana do Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321085 otrzymując z tym momentem osobowość prawną.

Budowa Osiedla Gołębiów II rozpoczęła się w  1987 a zakończyła w  roku 1994 jako ostatnia duża inwestycja Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Gołębiów II” znajduje się 22 budynki o łącznej powierzchni 59 137,28 m² na którą składają się 978 lokale.

Spółdzielnia położona jest wzdłuż ulicy I. Paderewskiego pomiędzy ulicami  Zbrowskiego i Sempołowskiej oraz Parkiem Gołębiów a ulicami Michałowską i Piwnika „Ponurego”, zajmując łączną powierzchnię 88 649,38 m². Spółdzielnia prowadzi swoją działalność poprzez spełnianie swych celów statutowych zgodnie z prowadzoną działalnością.