Zmiana taryfy za ciepło – znowu będzie drożej !!!

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2022r nr DRE.WRC.4210.48.3.2021.158.XVII zm.ARy została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Niniejszy dokument został ogłoszony w BIULETYNIE BRANŻOWYM – Ciepło Nr 34 (1295) z dnia 17 stycznia 2022 roku. Od dnia 10 lutego 2022 r. zmianie ulega część 4.1. Taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 listopada 2021 r. nr DRE.WRC.4210.31.8.2021.158.XVII.ARY.RWY dotycząca cen i stawek opłat. Nie ulegają zmianie pozostałe zapisy Taryfy dla ciepła. W załączeniu Zmiana taryfy dla ciepła.