Uchwały Rady Nadzorczej 2023

Nr UchwałyW sprawie
31/2023Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu dostarczania zimnej wody i odprowadzania ścieków.
30/2023Waloryzacji wynagrodzenia Prezesa Zarządu Pana Huberta Kaczmarskiego.
29/2023Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
28/2023Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
27/2023Korekty do planu remontów na 2023 rok.
26/2023Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu Pana Huberta Kaczmarskiego.
25/2023Wprowadzenia opłat za wymianę wodomierzy.
24/2023Wprowadzenia zmian do Regulaminu Zasad Rozliczania Mediów w Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu.
23/2023Korekty Planu Gospodarczo – Finansowego na 2023 rok.
22/2023Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu pana Huberta Kaczmarskiego.
21/2023Korekty do planu remontów na 2023 rok.
20/2021Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
19/2023Korekty do planu remontów na 2023 rok.
18/2023Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
17/2023Przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu za 2022 rok.
16/2023Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej GOŁĘBIÓW II w Radomiu za 2022 rok.
15/2023Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu Pana Huberta Kaczmarskiego.
14/2023Zmiany wysokości stawki eksploatacji na poszczególne budynki.
13/2023Zmiany wysokości stawki eksploatacji na poszczególne budynki.
12/2023Zatwierdzenia planu finansowego na 2023r.
11/2023Przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.
10/2023Przyznania premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu pana Huberta Kaczmarskiego.
09/2023Aktualizacji stawek na fundusz remontowy.
08/2023Wprowadzenia zmian do Regulaminu Zasad Rozliczania Mediów w Spółdzielni Mieszkaniowej Gołębiów II w Radomiu.
07/2023Zatwierdzenia planu remontów na 2023r.
06/2023Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów podgrzania centralnie ciepłej wody.
05/2023Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali użytkowych.
04/2023Zmiany wysokości opłaty pobieranej przez Spółdzielnię z tytułu miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych.
03/2023Zmiany sposobu ustalania zaliczek na zimną wodę i podgrzanie.
02/2023Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gołębiów II w Radomiu.
01/2023Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gołębiów II w Radomiu.